Polityka prywatności

Polityka Prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnionych na stronie www.belczyk-kosmetolog.pl

1. W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na stronie internetowej www.belczyk- kosmetolog.pl udostępniono formularz kontaktowy pozwalający na zbieranie danych osobowych w postaci:
– imienia i nazwiska,
– adresu e-mail.

2. Administratorem danych osobowych jest: Agnieszka Belczyk prowadząca działalność pod firmą: Agnieszka Belczyk Kosmetolog, ul. Ignacego Paderewskiego 104, 35 – 328 Rzeszów, NIP: 8191647342, REGON: 386852037.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania będzie skutkował niemożliwością skontaktowania się z Państwem.

4. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia. Zgodna na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

5. Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy. 

6. Państwa dane możemy przekazywać: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze korespondencji, obsłudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną.

7. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Administrator zapewnia, aby każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z podmiotami trzecimi, poza przypadkami udostępnienia danych opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

8. Dla Państwa wygody strona internetowa www.belczyk-kosmetolog.pl zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Google Maps), które można aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej, łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – możecie Państwo korzystać z funkcjonalności strony internetowej bez integracji z platformami zewnętrznymi. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na stronie internetowej linki do innych stron internetowych. Administrator strony internetowej nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im Swoje dane osobowe.

9. Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
  • usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
  • złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora;
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem:
Ignacego Paderewskiego 104, 35 – 328 Rzeszów 
lub mailowo: [email protected]

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

12. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

13. Strona może wykorzystywać dane o Państwa lokalizacji w celu optymalizacji jej działania oraz udostępnienia Państwu funkcjonalności w postaci możliwości wyświetlenia wskazówek dojazdu. Możliwość udostępnienia lokalizacji można zablokować w ustawieniach Państwa przeglądarki.

14. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na stronie internetowej oraz analiz marketingowych.